http://www.buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Ruimtelijke-visie-Hart-van-BrabantHeader.jpg
http://www.buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Ruimtelijke-visie-Hart-van-Brabant-beeld-1.jpghttp://www.buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Ruimtelijke-visie-Hart-van-Brabant-beeld-2.jpghttp://www.buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Ruimtelijke-visie-Hart-van-Brabant-beeld-3.jpg

Ruimtelijke visie Hart van Brabant 2015

Locatie:  Noord-Brabant, regio Tilburg

Opdrachtgever:  Regio Hart van Brabant

Thema:  Ontwikkelingsperspectief

Product(en):  Ruimtelijke Visie

Planperiode:  2013

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

Hart van Brabant is een ambitieuze regio. De intergemeentelijke samenwerking heeft een impuls gekregen met de economische agenda van bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeenten (Midpoint Brabant, 2010) en de uitwerking naar een werkagenda van de acht gemeenten (2011/12). Onderdeel van die werkagenda is het doorontwikkelen van de ruimtelijke structuurschets die er in 2010 al lag, naar een verbindende ruimtelijke visie. Een perspectief dat enerzijds invulling geeft aan een uitstekend vestigingsklimaat voor de stuwende sectoren waar de regio op in zet (logis- tiek, maintenance & aerospace, leisure, care) en anderzijds bijdraagt aan ruimtelijke samenhang, leefbaarheid en het versterken van de landschappelijke kwaliteit en identiteit.

Deze ruimtelijke visie kan helpen bestuurders en raadsleden opnieuw te engageren rondom de inhoud van Hart van Brabant. En het is een uitnodiging aan markt- partijen en maatschappelijke partners om samen ruimte te ontwikkelen. Mensen maken samen de regio, dat is social innovation. Kortom: deze visie creëert een nieuw handelingsperspectief.