http://www.buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Kansenkaart-Koekoekspolderheader.jpg
http://www.buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Kansenkaart-beeld-1.jpghttp://www.buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Kansenkaart-beeld-2.jpg

Kansenkaart Koekoekspolder

Locatie:  Overijssel

Opdrachtgever:  Provincie Overijssel, Kampen

Thema:  Strategische Visie

Product(en):  Ontwikkelingsperspectief

Planperiode:  2011

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

De Koekoekspolder is een gebied van ca. 600 ha waarin glastuinbouw is gevestigd ten oosten van Kampen. Het gebied ligt in het Nationaal Landschap IJsseldelta. De glastuinbouw is destijds tot ontwikkeling gekomen om de overloop vanuit het Westland op te vangen. Hiertoe heeft de gemeente veel grond aangekocht. Momenteel is er nog voor ca. 100 ha netto nieuwe glastuinbouw ruimte beschikbaar. Echter de ontwikkeling stagneert. De provincie heeft RH gevraagd via een kansenkaart oplossingen te zoeken en verbindingen te leggen tussen de opgaven in en om het gebied en dit vanuit een duurzame invalshoek te benaderen. Het bijzondere van dit project is dat vanuit prangende opgaven enorme kwel; bodemdaling; economische activiteit in kwetsbaar landschap; grote energievraag; matig inpassing in de omgeving; onzekerheid in vestigingsomstandigheden) gezocht wordt naar kansen die tot nieuwe waarde creatie leiden.
Onze bijdrage richt zich voor een belangrijk deel op het verbinden van kansen en opgaven waardoor nieuwe waarde wordt gecreëerd voor het gebied en dit op een samenhangende manier te structureren. Dit zorgt ervoor dan kansen elkaar niet gaan tegenwerken, maar er vanuit een samenhangend toekomstbeeld wordt gewerkt aan een duurzame ontwikkeling van de Koekoekspolder. De kansen zijn in het proces ook geadresseerd. Daarmee is duidelijk wie aan de kans trekt, wat er nodig is, wie meehelpt en hoe het aangepakt kan worden. Daarmee biedt de kansenkaart een uitstekende opstap voor een vervolg.