http://www.buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Didam-header.jpg
http://www.buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Didam-beeld-1a.jpghttp://www.buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Didam-beeld-2.jpghttp://www.buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Didam-beeld-31.jpghttp://www.buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Didam-beeld-4.jpghttp://www.buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Didam-beeld-5.jpghttp://www.buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Didam-beeld-6.jpg

Structuurvisie Didam

Locatie:  Gelderland, Didam

Opdrachtgever:  Gemeente Montferland

Thema:  Beeldkwaliteit

Product(en):  Regionaal ontwerp / ontwerpend onderzoek

Planperiode:  2009

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

Didam staat aan de vooravond van grootschalige ingrepen.
Zo zullen Kerkwijk (in het zuidwesten), en Loilseveld (in de noordoosthoek) de komende jaren ruimte gaan bieden aan 425 nieuwe woningen. En zo zal de Fluun-noord (circa 4,25 ha) worden getransformeerd naar (primair) woongebied. Daarnaast moet de gemeente voor Didam een cruciale keuze maken hoe om te gaan met de bestaande kwaliteiten. De vraag vanuit de gemeente is hoe om te gaan met: demografische ontwikkelingen, woningbouw- en infrastructurele opgaven, enz. die uiteindelijk leiden tot een ruimtelijk en functioneel beter Didam. Structuurvisie en Beeldkwaliteitsplan Didam geven een antwoord op de vraag op welke wijze de potenties van Didam het best tot hun recht komen, en welke ruimtelijke ingrepen daarvoor nodig zijn, rekening houdend met de huidige beperkingen daarvan.