beeld icoon 20x15px  De Naam

Landschap is mijn passie. Landschap in zijn context. In zijn betekenis voor mens en maatschappij.
Daarom heb ik mijn onderneming Buro Landschap in Omgeving genoemd.
Ik zie het landschap als een spiegel van onze maatschappij. Het landschap weerspiegelt de dynamiek van de samenleving en biedt tegenwicht. Landschap en samenleving vormen elkaar. Het landschap staat nooit op zich. Voor Buro L in O is het altijd een landschap-in-omgeving.

beeld icoon 20x15px  Werkwijze

Gedreven door de fascinatie voor veranderende maatschappelijke wensen werkt Buro L in O toe naar gedragen plannen. Dat vergt een goed begrip van verleden, heden en toekomst. Van landschap en omgeving. Beelden, kaarten en ontwerpen vormen de spil in een open proces. Zo slaat Buro L in O een brug tussen burger en overheid, en tussen specialist en visionair, en tussen opdrachtgever en uiteenlopende belangen.

 

beeld icoon 20x15px  Netwerk

De wereld verandert. Dat vraagt om flexibiliteit. Buro L in O zet een netwerk in van gedreven specialisten. Mensen met een zeer uiteenlopende achtergrond, drive of passie. Voor elk project, groot of klein, simpel of complex, wordt een team geformeerd afgestemd op uw vraag.

beeld icoon 20x15px  Werkvelden

Buro L in O verbindt landschap en omgeving op verschillende terreinen.
We zijn actief in projecten rondom land en water, dijkversterking,
infrastructuur en ruimte, beeldkwaliteitsplannen, regionaal ontwerp en ontwerpend onderzoek.

 

beeld icoon 20x15px  Innovatie

Nieuwe opgaven, zoals de transitie naar duurzame energie, transitie van het landelijk gebied, klimaatadaptatie, herstructurering en burgerparticipatie worden op de voet gevolgd en opgepakt.